Menu
Sepetim

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI:

Ünvanı                                 : MODA MELANJ

Adresi                                   : Korkutreis Mah. Yeşilırmak Cad. No:7/17 Çankaya/ANKARA

Telefon                              :0533 287 40 20

E-mail                                 : [email protected]

Vergi Numarası                 : 5530404383

Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır

ALICI:

Adı/Soyadı/Unvanı          :

Adresi                                    :

Telefon                                :

E-mail                                   :

Tc No                                     :

Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır.

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ:

Ad/Soyad/Unvan:

Adresi:

Telefon:

Faks:

Eposta/kullanıcı adı:

(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan çorap, tayt, mayo, bikini, plaj giysisi, gecelik ve  genel olarak tekstil ürünleri, ayakkabıları, aksesuarları vb. ürünleri ifade eder.

3. KONU

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, Moda Melanj'a ait www.modamelanj.com adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması :

Adet Birim Fiyatı :

Ara Toplam(KDV Dahil):

Kargo Tutarı :

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek kişi :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

Teslimat tarihi :

Teslim şekli :

4.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

5. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan :

Adres :

Telefon :

Faks :

Eposta/kullanıcı adı :

Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30(otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Sözleşme konusu her bir ürün, 30(otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu olan ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruma teslim edilecek ise, teslim alacak kişi veya kurumun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde yazılı olarak tüketiciye/ALICI’ya bildireceğini, 14(ondört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3(üç) gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme bedelinin kredi kartından tahsil edilmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli tahsil edilemez veya banka kayıtlarından iptal edilirse SATICI ürünü teslim etmeme hakkına sahiptir.

6.9. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14(ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14(ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 1 ay süre ile devam ederse, taraflardan her birinin, tek tarafı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

6.11. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.12. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; yırtık, sökük, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.13. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.16. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.17. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7. ÖDEME YÖNTEMİ

7.1. İşbu sözleşmeye konu olan ürüne/ürünlere ait toplam satış bedelinin ödemesi, ALICI tarafından havale, kapıda ödeme veya Sanal POS aracılığı ile  ilgili web sitesi üzerinden ALICI’ya ait bir kredi kartı ile gerçekleştirilecektir.

7.2. Taksit imkânının uygulanacağı kredi kartlarını ve çalışılacak bankaları belirleme, değiştirme ve anlaşma imzalama yetkisi SATICI’ya aittir.

8. ÖDEME ŞEKLİ

8.1. ALICI, sanal POS vasıtasıyla yapılan ödemelerde tüm bankalara ve bağlılık programlarına ait kredi kartlarını kullanabilir. Bununla birlikte sadece SATICI’nın anlaşmalı olduğu bankalara veya sadakat programı dahilindeki kredi kartlarına SATICI sanal POS uygulaması üzerinden tek çekim alternatifine ek olarak taksit alternatifi ile de ödeme yapılabilecektir.

8.2. SATICI anlaşmalı olduğu bankalar ile düzenli olarak kanuni mevzuatın izin verdiği ve mali açıdan SATICI’nın uygun gördüğü taksit olanaklarını devreye alarak ALICI’ya sunmak ile yükümlüdür. Ödeme gerçekleştirilirken, taksit alternatifinin seçilmesi durumunda ilgili bankanın SATICI ALICI’larına özel olarak sunmuş olduğu ek taksit adedi taksit sayısına otomatik olarak eklenecektir.

8.3. Bu kapsamda çalışılacak anlaşmalı bankaların ve ilgili kredi kartlarının, ayrıca söz konusu bankanın sadakat programı içindeki diğer kredi kartlarının seçimi tamamı ile SATICI’nın inisiyatifindedir.

8.4. SATICI, uygulama süresi içinde herhangi bir şekilde ALICI’ya önceden haber vermeksizin anlaşmalı banka, banka kredi kartlarına ve sadakat programı kredi kartlarına ekleme, çıkartma ya da değişiklik yapabilir, taksit sayılarında değişikliğe gidebilir.

8.5. 3D Secure Alt Yapısı Kullanımı

8.5.1. ALICI ilgili SATICI web sitesi üzerinden oluşturacağı siparişlerine bağlı ödemesini, ilgili sitede yer alan sanal POS uygulamasını kullanmak vasıtası ile kredi kartı ile yapacağı durumlarda bankalara ait 3D Secure özelliği olan ve internet üzerinden alışverişe açık kredi kartlarını kullanmak zorundadır.

8.5.2. SATICI ilgili web sitesi ve içinde bulundurduğu sanal POS uygulaması sadece 3D Secure özelliği olan banka kartları ile çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. ALICI iş bu sözleşme ile konu hakkında gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul eder.

9. ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

9.1. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14(ondört) gün içerisinde iade edecektir. Banka tarafından, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle ALICI kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

9.2. Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir. Banka tarafından, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle ALICI kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

9.3. Teslimat Şekli: Kargo ücreti 39.90 TL ‘dir. Kargo bedeli ürün bedelinden hariçtir. Teslimat, SATICI’nın anlaşmalı Yurtiçi kargo şirketi aracılığıyla ALICI’nın işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese elden teslim edilecektir. Teslimat anında ALICI’nın belirtilen teslimat adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edinimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın ürünü geç teslim almış olmasından ve/veya hiç teslim almamış olmasından dolayı kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin/ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI, süresi içinde ve kendisine yapılan bilgilendirme doğrultusunda cayma hakkını kullanmaması halinde işbu hakkını kaybedecek ve bu haktan faydalanamayacaktır.

10.2. ALICI, cayma hakkına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10(on) gün içerisinde malı, SATICI veya malı teslim almakla yetkilendirilmiş üçüncü kişiye geri göndermek zorundadır.

10.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde  ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14(ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir

10.4. SATICI, üründe olağan bir gözden geçirmenin ötesinde bir kullanımı olduğunu tespit ederse, ürünü almaz ve bedeli iade etmez. Bu halde ALICI’nın cayma hakkı bulunduğundan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

10.5. Belirli koşulların sağlanması halinde promosyon ürüne hak kazanılmaktadır. Kısmi veya tam iade hali, promosyon koşulunu değiştirmiş ise, bu durumda promosyon ürün de iade edilmelidir. Promosyon ürün iade edilmez ise, SATICI tarafından normal satışa konu edilerek ALICI’ya fatura edilir ve isabet eden bedel tahsil edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. SATICI’ya ulaşan ürün belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir ve ödemesi ALICI’nın kredi kartına/hesabına yapılır. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

10.6. Faturasız ve orijinal ambalajı bozulmuş ürünler için iade işlemi yapılamaz. Orijinal ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, kullanılmış, bozulmuş, başka bir ALICI tarafından satın alınamayacak durumda olan, tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. İade etmek istediğiniz ürünleriniz için ürünün tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş, hasar görmemiş, kullanılmamış olması, tüm aksesuarları ile birlikte gönderilmesi, hediyeli ürün ise hediyesi ile ve tüm aksesuarları ile birlikte gönderilmesi ve ürünün kutu, poşet, etiket ve ambalajının kayıp veya deforme olmamış olması gerekmektedir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

12.1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7(yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

12.3.www.modamelanj.com işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, Bu tip durumlarda ALICI, www.modamelanj.com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14(ondört) gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

13. YETKİLİ MAHKEME VE DİĞER HÜKÜMLER

13.1. Şikâyet ve itiraz konusunda başvurular Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin / Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya yetkili tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

13.2. İşbu sözleşme kapsamında SATICI ve ALICI arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUK KURALLARI uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak ANKARA (MERKEZ) ADLİYESİ MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ ve hakem heyeti veya tüketici mahkemeleri görevli ve yetkili olacaktır.

13.3. Tarafların, bu sözleşmenin imzalandığı sırada belirttikleri adreslerin değişmesi halinde yeni tebligat adreslerini adres değişikliğine ilişkin olduğunu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak derhal bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, eski adrese yapılmış tebligatların yasal mevzuat uyarınca geçerli olduğu kabul edilmiş sayılacaktır.

13.4. SATICI tarafından yapılan işbu sözleşmeye konu ürünün satışı, nihai tüketiciye yöneliktir. Satıcı; ALICI’nın ürünü yeniden satış amacı ile satın aldığından şüphe duyar ya da işbu hususa ilişkin emareler tespit ederse, bu durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshedebilir

13.5. İşbu sözleşmede verilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. ALICI'NIN BEYANI

ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgiler de dahil olmak üzere işbu Sözleşme’de yer alan bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

15. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI                                                  :

ALICI                                                     :

TARİH                                                   :

Satış Bedeli                                        :             

(KDV dahil toplam)

1) Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti sipariş edilen ürünün ebat ve ağırlığına bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

2)  Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir.

3) Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

4) İş bu "Bilgilendirme Formunda" belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür.

5) Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

SATICI                                                  :

 Ünvanı                                                : Moda Melanj

Adresi                                                  : Korkutreis Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:7/17 Çankaya/ Ankara

Telefon                                               : +90 533 287 40 20

ALICI                                                     :

Adı/soyadı/Ünvanı                         :

Adresi                                                  :

Telefon                                               :

E-mail                                                   :

Tarih                                                     :

 

WhatsApp
0 533 287 40 20