Menu
Sepetim

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

TARAFLAR
 

Satıcı Bilgileri

Ünvanı                         : Moda Melanj
Adresi                          : Korkutreis Mah. Yeşilırmak Cad. No:7/17 Çankaya/ANKARA
Telefon                         :0533 287 40 20  
E-mail                          :[email protected]

 

Alıcı Bilgileri


Adı/Soyadı/Ünvanı          :
Adresi                              :
E-mail                              :

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 7. Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün/ Hizmet adetlerine Satıcı tarafından web sitesi üzerinden yapılacak duyurularla sınır getirilebilir.  Alıcının ,web sitesi üzerinden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde Ürün/ Hizmet sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve bu halde varsa masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
 2. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
 3. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla mutat kullanmış olması kaydıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADI/UNVANI: Moda Melanj

ADRES: Korkutreis Mah. Yeşilırmak Cad. No:7/17 Çankaya/ANKARA

EPOSTA: [email protected]

TEL: 0533 287 40 20

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Alıcı Bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim ürünleri mayo ve bikinler, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 1. SATICI, taraflar arasında imzalanmış olan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ kapsamında ALICI’dan elde etmiş olduğu kişisel verileri (ad soyad, telefon no, e-posta adresi)  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu (“KVKK”) kapsamında ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak ve sadece işbu sözleşmeye konu işin ifası amacıyla ve yasal süreler saklı kalmak kaydıyla, sözleşme süresi ile sınırlı olarak kullanmayı, saklamayı ve işlemeyi kabul ve taahhüt eder.
   
 2. ALICI, mesafeli satış sözleşmesine ilişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasını okuduğunu ve SATICI tarafından bilgilendirildiğini kabul eder.
   
 3. ALICI öğrendiği veya elde ettiği herhangi bir kişisel veriyi üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nin amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yükümlülük MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ sona erdikten sonra da devam edecektir.
   
 4. ALICI, olan MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ kapsamında öğrendiği veya elde ettiği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
   
 5. ALICI, SATICI tarafından kendisine aktarılan kişisel veriler haricinde elde ettiği kişisel verileri, SATICI’nın yazılı onayını almaksızın kaydetmeyeceğini, depolamayacağını, muhafaza etmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yeniden düzenlemeyeceğini, üçüncü kişilere açıklamayacağını, aktarmayacağını, elde edilebilir hale getirmeyeceğini, sınıflandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
 6. ALICI, Sözleşme kapsamında veya Taraflar arasındaki ticari ilişki dolayısıyla SATICI’nın çalışanlarından veya SATICI ile kişisel verilerini paylaşan üçüncü kişilerden aldığı hiçbir kişisel veri üzerinde, söz konusu kişilerin bu yöndeki açık rızalarını almaksızın kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve/veya açıklanması, üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel verilerin korunması hakkında mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğini; aksi yöndeki her türlü iş ve işlemi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle doğabilecek cezalar ve zararlar yönünden tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Zekiye Kılıç.
  QNB FİNANS BANKASI ÇETİN EMEÇ Şube Kodu: 868 Hesap No:102035851
  IBAN: TR66 0011 1000 0000 0102 0358 51 bankası hesabımıza yapabilirsiniz.
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
 1. Kapıda Ödeme Seçeneği ile ürün teslimi sırasında ödeme yapabilirsiniz.
 2. Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün/ Hizmet adetlerine Satıcı tarafından web sitesi üzerinden yapılacak duyurularla sınır getirilebilir.  Alıcının ,web sitesi üzerinden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde Ürün/ Hizmet sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve bu halde varsa masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı : 

Tarih : 

WhatsApp
0 533 287 40 20